Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Summer
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.881   |
|   EUR / USD  1.089BTC:

USD >> 10333.02   |
|    EUR >> 9302.52GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1496.014   |
|    EUR >> 1345.963


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Công ty thực hiện thanh toán cho Chương trình Liên kết bao lâu một lần?

Thanh toán được thực hiện vào cuối mỗi tháng.

Tôi tìm thấy một nhà cung cấp dịch vụ hối đoái có mức phí rất thấp và cung cấp nhiều tùy chọn hối đoái tốt. Công ty có thể kiểm tra nhanh chóng và thêm họ vào danh sách các Đối tác Dịch vụ Hối đoái được Chứng nhận của mình không?

Không, chúng tôi không thể. Việc xác minh một nhà cung cấp dịch vụ hối đoái để đưa vào danh sách được chứng nhận của chúng tôi là một quy trình tốn nhiều thời gian. Sẽ mất một khoảng thời gian khá dài để đảm bảo có thể tin tưởng một nhà cung cấp dịch vụ hối đoái.

Read more Q & A »


Perfect Money Lưu trữ tin tức


201520142013201220112010200920082007


  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2019 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang