Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Summer
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.883   |
|   EUR / USD  1.087BTC:

USD >> 10689.63   |
|    EUR >> 9631.27GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1474.615   |
|    EUR >> 1328.923


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Tại sao tôi cần hiển thị thông tin cá nhân của mình cho những người dùng dịch vụ Trao đổi Tín dụng khác?

Những người dùng dịch vụTrao đổi Tín dụng khác chỉ xem được số tài khoản và xếp hạng tín dụng của bạn theo mặc định. Nếu bạn công khai thông tin cá nhân của mình, sự tin tưởng của người dùng vào bạn sẽ tăng lên đáng kể và kết quả là số lượng các hoạt động đôi bên cùng có lợi sẽ tăng lên đáng kể.

Tôi thực hiện một chuyển khoản đến Perfect Money qua một dịch vụ hối đoái không có tên trong danh sách đối tác được chứng nhận. Bây giờ tôi không thấy khoản tiền đó trong tài khoản của mình…

Ngày nay có rất nhiều kẻ lừa đảo cung cấp các dịch vụ hối đoái giả. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn chỉ nên sử dụng những nhà cung cấp đã được hệ thống của chúng tôi công nhận và tin tưởng vào sự liêm khiết của họ.

Read more Q & A »

Do you need any help working with Perfect Money?

In this section you can get detailed information about the Perfect Money system. We will provide a complete and specific description of each system function and compliment it with video instructions. If after reading this document, you still have any problems or questions about the system, please contact our Customer support service »

  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2019 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang