Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Summer
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.867   |
|   EUR / USD  1.106BTC:

USD >> 9649.99   |
|    EUR >> 8576.88GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1651.015   |
|    EUR >> 1462.139


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Phí hoa hồng cho một giao dịch ký quỹ tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng là bao nhiêu?

Hiện tại chúng tôi không tính bất kỳ khoản phí hoa hồng nào khi ký quỹ tiền vào tài khoản PM của bạn thông qua chuyển khoản ngân hàng. Một số ngân hàng trung gian có thể tính phí liên quan đến khía cạnh kỹ thuật giao dịch.

Công ty thực hiện thanh toán cho Chương trình Liên kết bao lâu một lần?

Thanh toán được thực hiện vào cuối mỗi tháng.

Read more Q & A »

Do you need any help working with Perfect Money?

In this section you can get detailed information about the Perfect Money system. We will provide a complete and specific description of each system function and compliment it with video instructions. If after reading this document, you still have any problems or questions about the system, please contact our Customer support service »

  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2020 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang