Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
ลง ทะเบียน    |   ล็อกอิน     |   แลกเปลี่ยน     |   Tour    |   ช่วยเหลือ   |   ศูนย์ ความ ปลอดภัย         

Summer
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 ล็อกอิน

อัตรา PM Exchange
USD, EUR:

USD / EUR  0.867   |
|   EUR / USD  1.106BTC:

USD >> 9660.19   |
|    EUR >> 8585.48GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1651.015   |
|    EUR >> 1462.139


สำรวจความคิดเห็น

Perfect Money:ให้การบริการและสินค้าที่มีคุณภาพ

ตรวจสอบผลปัจจุบัน »


คำถามที่ถูกถามบ่อย

ฉันควรใช้หมายเลขบัญชีใดเพื่อรับเงิน?

ในการโอนเงิน คุณจำเป็นต้องใช้หมายเลขบัญชีของคุณ ไม่ใช่หมายเลข ID ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้ในการล็อกอินของคุณ ในการค้นหาหมายเลขบัญชีของคุณ โปรดล็อกอินไปยังบัญชีของคุณ คุณจะเห็นหมายเลขบัญชีของคุณภายในส่วน “บัญชีของฉัน” คุณควรเลือกบัญชีที่เหมาะสมตามสกุลเงินที่ใช้: "U" – สำหรับดอลลาร์สหรัฐฯ, "E" – สำหรับยูโร, "G" – สำหรับทองคำ, และ "B" – สำหรับ Bitcoin

ฉันเลือกฟิลเตอร์ผิด ฉันควรทำอย่างไร?

ในการรีเซ็ตฟิลเตอร์ คลิกปุ่ม “ล้างฟิลเตอร์” แล้วระบบจะรีเซ็ตตัวเลือกการค้นหาทั้งหมดที่เลือกก่อนหน้า

Read more Q & A »


Perfect Money ข้อมูล ข่าวสาร


20202019201820172016201520142013201220112010200920082007


  
ทำให้ P2P และ B2B การ ชำระ เงิน Perfect Money 
© 2007-2020 SR & I. All rights reserved. 
พันธมิตร โปรแกรม | Perfect Money API | ประกาศ ตาม กฎหมาย | นโยบาย ความ เป็น ส่วนตัว | เงื่อนไข การ ใช้ งาน | AML
 
Site Map