Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Spring
Spring
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.796   |
|   EUR / USD  1.205BTC:

USD >> 8037.58   |
|    EUR >> 6519.48GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1287.666   |
|    EUR >> 1046.872


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Tôi nên làm gì nếu nhà cung cấp Dịch vụ Hối đoái được Chứng nhận từ chối lệnh của tôi hoặc nếu tôi không thích nhà cung cấp được giới thiệu.

Trong trường hợp này, bạn luôn có thể sử dụng các nhà cung cấp Dịch vụ Hối đoái được Chứng nhận từ danh sách của chúng tôi https://perfectmoney.is/business-partners.html. Vui lòng liên hệ trực tiếp với họ để thực hiện chuyển khoản ngân hàng.

Tính năng Đăng nhập SMS hoạt động như thế nào?

Mỗi khi bạn đăng nhập vào tài khoản, hệ thống sẽ chặn quyền truy cập và gửi một tin nhắn SMS với một mã PIN bắt buộc để xác thực. Mỗi tin nhắn SMS tốn 10 cent.

Read more Q & A »


Perfect Money Lưu trữ tin tức


201520142013201220112010200920082007


  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2018 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang