Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Autumn
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.885   |
|   EUR / USD  1.084BTC:

USD >> 7622.46   |
|    EUR >> 6888.75GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1435.141   |
|    EUR >> 1297.367


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Phát hành Phiếu điện tử có mất phí không?

Hệ thống tính một khoản phí tiêu chuẩn: 0,5% số tiền của Phiếu điện tử đối với tài khoản đã được xác minh và 1,9% đối với tài khoản chưa được xác minh. Tiền phí được trừ từ số dư tài khoản.

Tại sao Điểm Tin cậy của tôi không tăng lên?

Có thể số tiền của các giao dịch bạn thực hiện chưa đủ để tăng Điểm Tin cậy của mình. Các thao tác trong tài khoản của bạn có thể nhỏ và giống nhau nên Điểm Tin cậy của bạn không tăng lên. Hãy tăng hiệu suất của bạn, yêu cầu các đối tác dịch vụ Trao đổi Tín dụng trước đây của bạn để lại phản hồi tích cực và xếp hạng của bạn sẽ bắt đầu gia tăng. Cố gắng không tham gia vào xung đột với những người tham gia dịch vụ Trao đổi Tín dụng khác vì phản hồi tiêu cực có thể làm tổn hại lớn đến danh tiếng của bạn.

Read more Q & A »


Perfect Money Lưu trữ tin tức


2019201820172016201520142013201220112010200920082007


  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2019 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang