Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.862   |
|   EUR / USD  1.113BTC:

USD >> 3631.78   |
|    EUR >> 3176.73GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1257.048   |
|    EUR >> 1105.825


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tìm liên kết giới thiệu của tôi?

Liên kết giới thiệu của bạn sẽ trông giống như thế này https://perfectmoney.is/signup.html?ref=account, trong đó `account` là ID Thành viên của bạn.

Tôi nên làm gì nếu khoản ký quỹ chưa được ghi có vào tài khoản của tôi trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi thực hiện?

Đôi khi các giao dịch chuyển khoản mất nhiều hơn 5 ngày. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp Dịch vụ Hối đoái được Chứng nhận mà bạn đã chọn để xử lý lệnh của bạn và thông báo cho họ về việc chậm trễ này. Kiểm tra xem liệu tên ngân hàng có khớp với tên mà bạn đã chỉ định trong lệnh chuyển khoản của mình không.

Read more Q & A »


Perfect Money Lưu trữ tin tức


201520142013201220112010200920082007


  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2019 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang