Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.904   |
|   EUR / USD  1.062BTC:

USD >> 9618.74   |
|    EUR >> 8858.67GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1549.497   |
|    EUR >> 1429.411


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Tôi gõ nhầm địa chỉ Bitcoin. Tôi có thể hủy nó không.

Không, mọi khoản thanh toán đều không thay đổi được. Chúng tôi khuyên bạn không nên gõ địa chỉ mà dùng chức năng sao chép và dán. Bạn cũng nên kiểm tra kỹ tất cả các thông tin vài lần trước khi gửi thanh toán.

Tôi không nhớ chính xác thời gian tạo lệnh. Vậy tôi còn lại bao nhiêu thời gian?

Bạn có thể xem thời gian tạo chính xác và thời gian còn lại cho đến khi lệnh hết hạn trong lệnh ký quỹ của mình. Để xem biểu mẫu, hãy đi đến "Ký quỹ" và chọn từ danh sách các đơn ký quỹ của mình ở dưới cùng của trang. Chọn đơn bạn cần và nhấn "Xem" để xem chi tiết ký quỹ. Tại đây bạn có thể tìm thấy thời gian lệnh đã được tạo và thời gian hết hạn ký quỹ.

Read more Q & A »


Perfect Money Lưu trữ tin tức


20202019201820172016201520142013201220112010200920082007


  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2020 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang