Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Spring
Spring
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.865   |
|   EUR / USD  1.109BTC:

USD >> 3996.93   |
|    EUR >> 3522.6GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1287.117   |
|    EUR >> 1137.039


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa tài khoản Cao cấp và tài khoản Đối tác là gì?

Tài khoản Cao cấp là tài khoản có các tính năng độc quyền, đặc biệt khi nó liên quan đến hỗ trợ khách hàng. Trạng thái của loại tài khoản này được trao vào cuối năm đầu tiên hoặc sau khi đã đạt đến một cấp độ doanh số nhất định trong tài khoản. Khách hàng có quyền gửi đơn đăng ký đặc biệt để nâng cấp trạng thái tài khoản của mình. Khi có trạng thái Cao cấp, khách hàng sẽ được hưởng mức phí dịch vụ thấp hơn so với trạng thái tài khoản Bình thường. Xin lưu ý rằng phí dịch vụ tài khoản Cao cấp tương tự như các tài khoản đã được xác minh.
Tài khoản Đối tác cũng là một loại tài khoản có đặc quyền, thường được mở bởi đại diện của một hệ thống thanh toán, dịch vụ hối đoái hoặc dịch vụ trao đổi tiền tệ. Phần thưởng của trạng thái tài khoản loại này hoàn toàn do Ban Quản trị Perfect Money quyết định. Trạng thái tài khoản này giúp các công ty kinh doanh trực tuyến tối ưu hóa việc xử lý thanh toán B2B (Doanh nghiệp đến Doanh nghiệp).


Tôi có thể gửi chuyển khoản ngân hàng từ những quốc gia nào?

Để xem danh sách các quốc gia, hãy đi đến phần "Ký quỹ bằng Chuyển khoản Ngân hàng" trong phần "Ký quỹ".

Read more Q & A »


Ví dụ về API của Perfect Money (PHP, ASP.net, Perl)

Sự xuất hiện của công nghệ analog (tương tự) trong số các hệ thống thanh toán khác dựa trên tiêu chí chức năng, độ tin cậy và tính an toàn có vẻ như khó có thể xảy ra trong vài năm tiếp theo. Các kỹ sư của Perfect Money đã tạo ra một bộ công cụ như vậy cho phép bất kỳ cấu trúc doanh nghiệp nào tổ chức bất kỳ quy trình bán sản phẩm, dịch vụ trực tuyến nào hoặc truy cập vào nội dung với sự dễ dàng và mức độ an toàn ở mức tối đa.

Nếu bạn muốn chấp nhận thanh toán trực tuyến trên trang của mình, vui lòng đọc:

perfectmoney-sci-2.0.doc phiên bản 2.0 (tương thích ngược)

perfectmoney-sci.doc phiên bản 1.1

Tài liệu này mô tả cách tương tác theo cách lập trình với trang web của Perfect Money.

perfectmoney-api.doc


Đoạn mã ví dụ minh họa việc sử dụng của API Perfect Money có sẵn ở đây:

PHP Perfect Money API Example

Get balance for all your accounts

Get history in CSV format

Transfer funds to another account

Verify payment using MD5_HASH

Verify payment using MD5_HASH
  (improved security)

Get e-Vouchers listing for your account

Create new e-Voucher

PHP Perfect Money API Example

All-on-one ASP Class Library


PHP Perfect Money API Example

All-on-one Python Class Library

Python Class Library usage example

PHP Perfect Money API Example

Get balance for all your accounts

Get history in CSV format

Transfer funds to another account

Verify payment using MD5_HASH

Get e-Vouchers listing for your account

Create new e-Voucher


Thậm chí nhiều Giỏ Mua hàng hơn cũng có sẵn!


Perfect Money cùng với các đối tác của mình đã phát triển một số lượng mô-đun lớn cho các giỏ mua hàng trên Internet phổ biến. Sau khi đã triển khai một trong các mô-đun API Người bán đến cửa hàng/trang của bạn, bạn sẽ ngay lập tức cung cấp cho khách hàng của mình thêm một tùy chọn thanh toán bao gồm thanh toán bằng tiền điện tử Perfect Money, Phiếu điện tử (e-Voucher) và Thẻ Trả trước, Thanh toán SMS, Chuyển khoản Ngân hàng.

Các tiện ích cho các giỏ mua hàng sau hiện có sẵn: ZenCart, ShopCMS, osCommerce, Shop-Script, Cubecart, VirtueMart, CS-Cart, UberCart, XCart, phpShop, Opencart, Drupal, WHMCS, Wordpress.

Zen Cart Payment GatewayShopCMS Payment GatewayOsCommerce Payment GatewayShopScript Payment GatewayUbertcart Payment GatewayCube Cart Payment GatewayVirtuemart Cart Payment GatewayCS Cart Payment GatewayXCart Payment GatewayPHPshop Payment GatewayOpencart Payment Gateway
PrestaShop ModuleDrupal ModuleWHMCS pluginWordpress pluginPHPfox plugin Magento extension

Simpla Plugin


Chia sẻ đoạn mã của bạn với những người khác và nhận phần thưởng

Hãy liên hệ với chúng tôi về đoạn mã của bạn sử dụng API của Perfect Money và nhận phần thưởng vì đã chia sẻ.


Cần trợ giúp trong việc tích hợp, thiết lập API hoặc cấu hình?

Perfect Money luôn sẵn lòng trợ giúp Bạn liên quan đến việc tích hợp Perfect Money vào trang web của bạn. Miễn phí, tất nhiên là vậy.

Click here to submit a ticket to Perfect Money Customer Support

  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2019 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang