Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Spring
Spring
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.879   |
|   EUR / USD  1.091BTC:

USD >> 5237.45   |
|    EUR >> 4676.37GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1255.625   |
|    EUR >> 1127.3


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Tại sao tôi không thể lấy được chi tiết ngân hàng ngay lập tức?

Pefect Money không xử lý thanh toán trực tiếp. Giao dịch này được thực hiện bởi nhà cung cấp dịch vụ hối đoái được chứng nhận do người dùng lựa chọn. Mỗi nhà cung cấp dịch vụ hối đoái được chứng nhận có chi tiết ngân hàng riêng của họ vì thế những thông tin này sẽ được cung cấp sau khi xử lý đơn của bạn.

Tôi nên làm gì nếu tôi không muốn mọi người nhìn thấy đơn vay tiền của tôi?

Bạn cần tạo một đơn vay tiền thông thường. Tuy nhiên, bạn cần nhập số tài khoản của một đối tượng cụ thể trong trường được đánh dấu là "Dành cho đối tượng" hoặc chọn một đối tượng từ danh sách của bạn. Yêu cầu của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến người được chỉ định và không ai có thể nhìn thấy nó.

Read more Q & A »

Do you need any help working with Perfect Money?

In this section you can get detailed information about the Perfect Money system. We will provide a complete and specific description of each system function and compliment it with video instructions. If after reading this document, you still have any problems or questions about the system, please contact our Customer support service »

  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2019 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang