Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Summer
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.874   |
|   EUR / USD  1.098BTC:

USD >> 10247.83   |
|    EUR >> 9150.89GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1395.495   |
|    EUR >> 1245.2


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Tôi không muốn công khai đơn vay tiền của mình.

Bạn có thể tạo một đơn vay tiền cá nhân và gửi nó theo cách riêng tư đến một đối tượng cụ thể. Trong trường hợp này, chỉ người nhận mới có thể nhìn thấy đơn vay của bạn. Phí dịch vụ vẫn như vậy: 0,5% đối với người cho vay và 0,5% đối với người vay.

Tại sao tôi cần các tài khoản phụ?

Bạn có thể tạo tối đa ba tài khoản phụ để cho phép đối tác, nhà thầu và kế toán cá nhân của mình có quyền truy cập vào tài khoản của bạn để xem trạng thái của tài khoản và xem sao kê. Các tài khoản phụ giúp bạn quản lý hiệu quả tình hình tài chính, theo dõi các nguồn tiền và làm cho công việc kinh doanh của bạn được minh bạch.
Các đặc quyền tài khoản phụ chỉ được giới hạn ở việc xem số dư và bản sao kê. Bạn có thể chọn để cấu hình một trong những tùy chọn này hoặc cả hai.


Read more Q & A »

Do you need any help working with Perfect Money?

In this section you can get detailed information about the Perfect Money system. We will provide a complete and specific description of each system function and compliment it with video instructions. If after reading this document, you still have any problems or questions about the system, please contact our Customer support service »

  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2019 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang