Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.904   |
|   EUR / USD  1.061BTC:

USD >> 9618.26   |
|    EUR >> 8874.05GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1549.517   |
|    EUR >> 1430.359


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Tính năng Đăng nhập SMS hoạt động như thế nào?

Mỗi khi bạn đăng nhập vào tài khoản, hệ thống sẽ chặn quyền truy cập và gửi một tin nhắn SMS với một mã PIN bắt buộc để xác thực. Mỗi tin nhắn SMS tốn 10 cent.

Sự khác biệt giữa tài khoản Cao cấp và tài khoản Đối tác là gì?

Tài khoản Cao cấp là tài khoản có các tính năng độc quyền, đặc biệt khi nó liên quan đến hỗ trợ khách hàng. Trạng thái của loại tài khoản này được trao vào cuối năm đầu tiên hoặc sau khi đã đạt đến một cấp độ doanh số nhất định trong tài khoản. Khách hàng có quyền gửi đơn đăng ký đặc biệt để nâng cấp trạng thái tài khoản của mình. Khi có trạng thái Cao cấp, khách hàng sẽ được hưởng mức phí dịch vụ thấp hơn so với trạng thái tài khoản Bình thường. Xin lưu ý rằng phí dịch vụ tài khoản Cao cấp tương tự như các tài khoản đã được xác minh.
Tài khoản Đối tác cũng là một loại tài khoản có đặc quyền, thường được mở bởi đại diện của một hệ thống thanh toán, dịch vụ hối đoái hoặc dịch vụ trao đổi tiền tệ. Phần thưởng của trạng thái tài khoản loại này hoàn toàn do Ban Quản trị Perfect Money quyết định. Trạng thái tài khoản này giúp các công ty kinh doanh trực tuyến tối ưu hóa việc xử lý thanh toán B2B (Doanh nghiệp đến Doanh nghiệp).


Read more Q & A »

Do you need any help working with Perfect Money?

In this section you can get detailed information about the Perfect Money system. We will provide a complete and specific description of each system function and compliment it with video instructions. If after reading this document, you still have any problems or questions about the system, please contact our Customer support service »

  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2020 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang