Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Spring
Spring
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.836   |
|   EUR / USD  1.148BTC:

USD >> 7543.2   |
|    EUR >> 6440.08GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1276.251   |
|    EUR >> 1088.77


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Nếu tôi chọn hai nhà cung cấp Dịch vụ Hối đoái được Chứng nhận, tôi có phải trả phí hoa hồng cho cả hai không?

Không. Bạn sẽ chỉ bị tính phí từ nhà cung cấp xử lý đơn của bạn.

Tôi có thể xem các thanh toán được thực hiện theo Chương trình Liên kết ở đâu?

Danh sách các khoản thanh toán được thực hiện theo Chương trình Liên kết của Perfect Money được cung cấp ở phía trên của phần "Lịch sử". Tại đây bạn cũng có thể xem danh sách những người được giới thiệu của bạn.

Read more Q & A »

Do you need any help working with Perfect Money?

In this section you can get detailed information about the Perfect Money system. We will provide a complete and specific description of each system function and compliment it with video instructions. If after reading this document, you still have any problems or questions about the system, please contact our Customer support service »

  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2018 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang