Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Spring
Spring
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.879   |
|   EUR / USD  1.091BTC:

USD >> 5237.45   |
|    EUR >> 4676.37GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1255.625   |
|    EUR >> 1127.3


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Tôi đã nhấn vào phần nào đó và bây giờ lịch sử của tôi hiển thị một cách khác lạ.

Bạn có thể đã vô tình nhấn vào một bộ lọc. Có vài bộ lọc khác ngoài bộ lọc Đối tượng và Hành động bao gồm: Đã tạo, Tiêu đề, Hành động và Số tiền. Bằng việc chọn một trong những bộ lọc này, bạn có thể thay đổi các ưu tiên sắp xếp. Sử dụng nút "Xóa bộ lọc" để đặt lại.

Tôi gõ nhầm địa chỉ Bitcoin. Tôi có thể hủy nó không.

Không, mọi khoản thanh toán đều không thay đổi được. Chúng tôi khuyên bạn không nên gõ địa chỉ mà dùng chức năng sao chép và dán. Bạn cũng nên kiểm tra kỹ tất cả các thông tin vài lần trước khi gửi thanh toán.

Read more Q & A »


Real time poll statistics. Perfect Money: service quality & products

What people think about Perfect Money, its products and service quality? It's not a secret anymore.

The voting system is highly transparent and all the voting outcomes are 100 % accessable by users.
Usability

Usability is the measure of the quality of a user's experience. Perfect Money is designed to meet your needs.

Average
4.45 / 5


Functional and features

Our goal is to provide the highest quality internet banking products and services.

Average
4.41 / 5


Customer Support


The company management monitors all incoming support tickets and phone calls to determine when and where service improvements should be made.

Average
4.28 / 5

Overall rating

Does Perfect Money provide the quality service and products up to your expectations?

Average
4.42 / 5  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2019 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang