Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Summer
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.835   |
|   EUR / USD  1.149BTC:

USD >> 7369.27   |
|    EUR >> 6286.86GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1207.213   |
|    EUR >> 1029.511


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể rút tiền sang Bitcoin từ các tài khoản khác của tôi ngoài PMB không?

Không, bạn không thể. Rút tiền sang Bitcoin chỉ áp dụng cho các tài khoản PMB.

Làm thế nào để công khai thông tin tài khoản?

Vui lòng sao chép một liên kết đặc biệt từ "Thông tin Công khai cho Tài khoản của tôi" và dán nó vào trang web của bạn. Bạn cũng có thể lấy thông tin công khai về bất kỳ ID Thành viên nào, nếu có. Các chi tiết được hiển thị như sau:
Đã tạo
Tên Tài khoản
Kiểu Tài khoản
Trạng thái tín dụng
Xếp hạng Điểm Tin cậy
Xác minh Tài khoản
(Các) trang web đã được xác minh
(Các) số điện thoại đã được xác minh

ID người dùng
Tên đầy đủ
Địa chỉ
Thành phố
Quốc gia
Bang/Tỉnh
Mã Zip
E-mail
Số điện thoại


Read more Q & A »


Real time poll statistics. Perfect Money: service quality & products

What people think about Perfect Money, its products and service quality? It's not a secret anymore.

The voting system is highly transparent and all the voting outcomes are 100 % accessable by users.
Usability

Usability is the measure of the quality of a user's experience. Perfect Money is designed to meet your needs.

Average
4.45 / 5


Functional and features

Our goal is to provide the highest quality internet banking products and services.

Average
4.41 / 5


Customer Support


The company management monitors all incoming support tickets and phone calls to determine when and where service improvements should be made.

Average
4.28 / 5

Overall rating

Does Perfect Money provide the quality service and products up to your expectations?

Average
4.42 / 5  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2018 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang