Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Spring
Spring
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.904   |
|   EUR / USD  1.062BTC:

USD >> 6823.79   |
|    EUR >> 6272.85GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1582.317   |
|    EUR >> 1460.162


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Tính năng Đăng nhập SMS hoạt động như thế nào?

Mỗi khi bạn đăng nhập vào tài khoản, hệ thống sẽ chặn quyền truy cập và gửi một tin nhắn SMS với một mã PIN bắt buộc để xác thực. Mỗi tin nhắn SMS tốn 10 cent.

Tại sao hệ thống không cho phép tôi rút toàn bộ số tiền từ tài khoản của mình?

Phí hoa hồng cho các giao dịch rút tiền được trừ vào số dư tài khoản. Khi chỉ định số tiền muốn rút, bạn cần đảm bảo rằng số dư tài khoản của bạn còn đủ để trả cho phí hoa hồng mà bạn phải thanh toán.

Read more Q & A »


Real time poll statistics. Perfect Money: service quality & products

What people think about Perfect Money, its products and service quality? It's not a secret anymore.

The voting system is highly transparent and all the voting outcomes are 100 % accessable by users.
Usability

Usability is the measure of the quality of a user's experience. Perfect Money is designed to meet your needs.

Average
4.45 / 5


Functional and features

Our goal is to provide the highest quality internet banking products and services.

Average
4.41 / 5


Customer Support


The company management monitors all incoming support tickets and phone calls to determine when and where service improvements should be made.

Average
4.28 / 5

Overall rating

Does Perfect Money provide the quality service and products up to your expectations?

Average
4.42 / 5  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2020 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang