Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.833   |
|   EUR / USD  1.151BTC:

USD >> 19242.26   |
|    EUR >> 16172.46GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1230.213   |
|    EUR >> 1046.788


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để truy cập vào một tài khoản phụ?

Bạn có thể truy cập vào một tài khoản phụ từ trang Đăng nhập chính theo cách tương tự như tài khoản thông thường.

Làm thế nào để đóng quyền truy cập công khai vào thông tài khoản của tôi?

Để giới hạn quyền truy cập đến thông tin của bạn, hãy đi đến phần "Cài đặt" và tìm liên kết "Thông tin Công khai" sau đó nhấn vào "Thay đổi Cài đặt Thông tin Tài khoản Công khai". Giờ đây bạn có thể xóa các dấu kiểm cạnh thông tin mà bạn muốn ẩn không hiển thị công khai. Sau đó bạn nhập mã captcha và lưu những thay đổi này. Xin lưu ý rằng theo mặc định tất cả các thông tin được ẩn không hiển thị công khai.

Read more Q & A »


Thông báo Pháp lý

Quy định hiện tại thông báo cho các khách hàng của Hệ thống Perfect Money (sau đây gọi là "Hệ thống") rằng họ là người dùng của hệ thống thanh toán điện tử theo đó tại thời điểm chuyển tiền vào tài khoản SR & I cho phép quản lý loạt tiền tệ tương đương của khoản tiền này.

Khách hàng đã tự nguyện đồng ý sử dụng các dịch vụ thông tin của Hệ thống và có thể chịu trách nhiệm về các trách nhiệm tài chính mặc định của mình đối với Hệ thống, người dùng và nhà thầu của hệ thống.

Bản quyền
Mọi thông tin có trên trang này được bảo vệ bằng bản quyền. Nghiêm cấm sao chép, áp dụng hoặc bắt chước thông tin từ www.perfectmoney.is.

Thương hiệu
Các quyền đối với logo và phong cách doanh nghiệp của Perfect Money đã được đăng ký chính thức và hoàn toàn thuộc về SR & I.

  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2017 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang