Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Rejestracja    |   Logowanie    |   Kantory wymiany     |   Demonstracja    |   Pomoc   |   Centrum bezpieczeństwa         

Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Logowanie

Kursy wymiany w PM
USD, EUR:

USD / EUR  0.833   |
|   EUR / USD  1.152BTC:

USD >> 4334.77   |
|    EUR >> 3690.63GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1262.421   |
|    EUR >> 1073.815


Ankieta

Perfect Money: Jakość usług i produktów

Zobacz rezultaty w czasie realnym »


Często zadawane pytania

Jak zostać pożyczkodawcą na platformie Credit Exchange Perfect Money?

Jeśli chcesz zostać pożyczkodawcą, musisz utworzyć ofertę pożyczki. Aby utworzyć ofertę pożyczki, idź do menu Credit Exchange i kliknij „Udziel pożyczki”.
Przedstaw swoją ofertę pożyczki, określając konto, którego chcesz użyć, proponowaną kwotę, oprocentowanie, termin spłaty, sposób realizacji pożyczki oraz cel pożyczki i uwagi. Gdy to zrobisz, kliknij przycisk „Podgląd” i sprawdź wszystkie wprowadzone informacje. Jeśli masz pewność, że wszystko jest w porządku, kliknij „Utwórz nowa ofertę pożyczki”, aby ją zatwierdzić lub kliknij „Wstecz”, aby wprowadzić poprawki.
Twoja oferta pożyczki zostanie dodana do ogólnej listy: https://perfectmoney.is/credits/deals_give.html


Jaki działa zabezpieczenie za pomocą Karty kodów?

Po włączeniu tej opcji, system wyśle na Twój adres e-mail grafikę zawierającą zestaw kodów. Później system poprosi o podanie jednego z kodów z tej grafiki w celu zatwierdzenia transakcji. Ze względów bezpieczeństwa, zalecamy przechowywanie jedynie wydruku karty kodów w bezpiecznym miejscu.

Inne pytania i odpowiedzi »


Przepis prawny

1. Przepisy prawne o aspektach funkcjonowania Elektronicznego systemu płatności Perfect Money

1.1 Niniejsze przepisy reglamentują działalność Kompanii SR & I. (dalej «Kompania») w ramach międzynarodowego czynnego prawa.

1.2 Przepisy mają na celu określenie podstawowych aspektów działalności Kompanii i aspektu prawnego, na którym buduje się działalność systemu płatności Perfect Money, prowadzącego działalność na rynku pod handlową marką „Perfect Many”.

2. Licencja na prawo działalności i miejsce rejestracji kompanii

2.1 2.1 Kompania SR & I. Posiada licencję finansową klasy A na prowadzenie operacji z finansami osób trzecich i z metalami szlachetnymi.

3. Działalność kompanii

3.1 Kompania udostępnia swoim klientom możliwość korzystania w elektronicznym otoczeniu z wirtualnych znaków pieniężnych, będących ekwiwalentem realnych środków pieniężnych, które klient kompanii wniósł na swoje konto w systemie Perfect Money (dalej „System”).

3.2 Kompania pozostawia za sobą prawo zmieniać cross-kurs realnej waluty i jej ekwiwalentu w systemie bez zawiadamiania klienta. Jednakże, domyślnie należy odnosić realną walutę i jej ekwiwalent elektroniczny w stosunku 1:1. Początkowy stosunek przy wprowadzaniu środków na konto ma tendencję do przesuwania cross-kursu w mniejszą stronę, odnośnie objętości elektronicznego ekwiwalentu na skutek pobierania opłat prowizyjnych przy wprowadzaniu środków.

3.3 Kompania przeprowadza operacje finansowe formatu: B2B, B2C, C2B, P2P.

3.4 Kompania SR & I., funkcjonując na rynku pod handlową marką Perfect Money, udostępnia swoim klientom możliwości wprowadzania/wyprowadzania środków, przekazania środków z konta na konto w systemie w formatach wymienionych w punkcie 2.3., wymiany jednego typu waluty elektronicznej na inny, według kursów wewnętrznych Perfect Money.

3.5 Wewnątrz systemu istnieje możliwość wymiany środków w elektroniczne ekwiwalenty metali szlachetnych. Taka operacja ma na myśli rejestrację na imię użytkownika określonej ilości metalu szlachetnego. Bank obsługujący kompanię proporcjonalnie ponownie dzieli wszystkie środki wniesione do systemu na metal szlachetny.

3.6 Kompania udostępnia możliwość zaliczenia środków na konto systemu, wymieniając ich jeszcze w procesie wprowadzenia na elektroniczny ekwiwalent metalu szlachetnego zgodnie z wewnętrznym kursem Perfect Money.

3.7. Wprowadzenie i wyprowadzenie środków pieniężnych jest możliwe z przyciągnięciem międzynarodowych systemów przekazów pieniężnych, lub przy pomocy przekazu bankowego.

3.8 System udostępnia możliwości osobom, zajmującym się handlem elektronicznym, przyjmować opłaty za towary i usługi w walucie Perfect Money (dalej «PM»), ustanawiając na swoich elektronicznych handlowych zasobach Merchanty Perfect Money.

3.9 Podczas przeprowadzania operacji handlowych na stronie internetowej, cała działalność Kampanii budowana jest zgodnie y prawem wewnętrznym państwa, w którym prowadzi swoją działalność organizacja komercyjna.

4. Bezpieczeństwo użytkownika, dyskrecja o jego danych osobowych i przeprowadzanych operacji

4.1 Użytkowanie systemu zaczyna się od zapełnienia rejestracyjnych pól, w których należy podać dane osobiste użytkownika. W celach zmniejszenia straty czasu klienta przy korzystaniu z systemu zaleca się podanie realnych danych użytkownika.

4.2 Dane osobowe, podane przez użytkownika są niezbędne dla jego identyfikacji w systemie, dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa wykorzystania Systemu i łączności z nim dla okazania usług lub wykonania operacji.

4.3 System w celu omówionym w punkcie 4.2, pyta u użytkownika Internetu, który wykazał chęć rejestracji w systemie Perfect Money, następujące dane: imię, miasto zamieszkania, adres, państwo, stan (jeżeli jest), kod pocztowy, adres poczty elektronicznej i telefon/fax.

4.4 Dane osobowe klienta-użytkownika są dostępne tylko wąskiemu gronu personelu Kompani i nie są udostępniane osobom trzecim.

4.5 Dane osobowe użytkownika mogą być udostępnione osobom trzecim-państwowym służbom bezpieczeństwa tylko po orzeczeniu sądu.

4.6 Blokowanie konta klienta Systemu z inicjatywy osoby trzeciej możliwe jest tylko po orzeczeniu sądu.

4.7 Wykorzystanie niektórych narzędzi bezpieczeństwa w systemie ma na myśli podanie szeregu danych osobowych (telefon, w serwisie SMS - autoryzacja). W wyniku czego klient ma prawo w indywidualnym trybie określić dla siebie poziom bezpieczeństwa, regulując przy tym objętość danych osobowych, udostępnionych Systemowi.

5. Legalność operacji przeprowadzanych w systemie

5.1 Wszystkie operacje z finansami przeprowadzane w Systemie, podlegają pod wykorzystanie przez Kompanię licencji finansowej klasy A i nie naruszają prawa międzynarodowego w sferze działalności finansowej, handlu elektronicznego i elektronicznego cyfrowego podpisu.

5.2 Wszystkie operacje w Systemie są sprawdzane odnośnie faktu udziału w działalności terrorystycznej obywateli jakiegokolwiek kraju, IP którego jest zarejestrowany w systemie.

6. Operacje z finansami

6.1 Kompania nie prowadzi działalności inwestycyjnej ze środkami pieniężnymi, nadchodzącymi do systemu od klientów. Taka polityka jest prowadzona w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa i nienaruszalności środków klientów Perfect Money.

7. Legitymizacja Postanowienia

7.1 Legitymizacja niniejszego Postanowienia określana jest przez normy prawa międzynarodowego.

7.2 Niniejsze postanowienie może ulegać zmianie, być uzupełniane lub skracane, w związku ze zmianami w prawie międzynarodowym, w sferze usług bankowych, operacji finansowych, handlu elektronicznego lub elektronicznego cyfrowego podpisu.

 

   Accept SMS payments
Perfect Money to nowe pokolenie systemów płatniczych w Internecie. System płatninczy do przekazów pieniężnych 
© 2007-2017 SR & I. All rights reserved. 
Affiliate Program | Perfect Money API | Aspekt prawny | Przepis prawny | Warunki wykorzystania | AML
 
Karta Strony Internetowej