Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
ลง ทะเบียน    |   ล็อกอิน     |   แลกเปลี่ยน     |   Tour    |   ช่วยเหลือ   |   ศูนย์ ความ ปลอดภัย         

Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 ล็อกอิน

อัตรา PM Exchange
USD, EUR:

USD / EUR  0.904   |
|   EUR / USD  1.061BTC:

USD >> 9664.28   |
|    EUR >> 8900.76GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1549.742   |
|    EUR >> 1430.567


สำรวจความคิดเห็น

Perfect Money:ให้การบริการและสินค้าที่มีคุณภาพ

ตรวจสอบผลปัจจุบัน »


คำถามที่ถูกถามบ่อย

ฉันทำการโอนเงินไปยัง Perfect Money ผ่านทางบริการการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รับการลงรายการว่าเป็นพันธมิตรที่ได้รับการรับรอง ตอนนี้ฉันไม่เห็นเงินในบัญชีของฉัน...

ทุกวันนี้ มีสแกมเมอร์มากมายที่สร้างบริการแลกเปลี่ยนแบบปลอมแปลง เราแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณใช้บริการของผู้ให้บริการซึ่งได้รับการรับรองโดยระบบของเราและเป็นผู้ที่เรามีความมั่นใจในความซื่อสัตย์เท่านั้น

จำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับการฝากเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารคือเท่าไร?

ในขณะนี้ จำนวนเงินขั้นต่ำคือ 300 USD หรือมูลค่าที่เทียบเท่ากันในสกุลเงินอื่น จำนวนเงินนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Read more Q & A »


ประกาศ ตาม กฎหมาย

ปัจจุบัน ยังชีพ แจ้ง ลูกค้า ของ Perfect Money System (ต่อ ไป นี้ เรียก ว่า "System") ที่ พวก เขา เป็น ผู้ ใช้ ใน ระบบ การ ชำระ เงิน อิเล็กทรอนิกส์ ที่ ที่ โอน ของ สกุล เงิน ใน บัญชี SR & I. แต่ ช่วย ใน การ จัดการ เทียบเท่า อิเล็กทรอนิกส์ ของ สกุล เงิน นี้.

ลูกค้า ให้ ความ ยินยอม โดย สมัคร ใจ ใช้ บริการ ข้อมูล ของ ระบบ และ สามารถ แบก ความ รับผิดชอบ ใน การ เริ่ม ต้น ของ หนี้สิน ทาง การเงิน ของ ระบบ ผู้ ใช้ และ ผู้รับ เหมา ของ.

ลิขสิทธิ์
ข้อมูล อยู่ ทั้งหมด บน เว็บไซต์ นี้ ได้ รับ การ คุ้มครอง ตาม กฎหมาย ลิขสิทธิ์. คัด ลอก ใด ๆ หรือ การ เลียน แบบ การนำ ข้อมูล จาก www.perfectmoney.com ห้าม มิ.

เครื่องหมายการค้า
สิทธิ ใน เครื่องหมาย และ รูป แบบ ของ บริษัท Perfect Money จดทะเบียน อย่าง เป็น ทางการ และ อย่าง เป็น SR & I. แต่

  
ทำให้ P2P และ B2B การ ชำระ เงิน Perfect Money 
© 2007-2020 SR & I. All rights reserved. 
พันธมิตร โปรแกรม | Perfect Money API | ประกาศ ตาม กฎหมาย | นโยบาย ความ เป็น ส่วนตัว | เงื่อนไข การ ใช้ งาน | AML
 
Site Map