Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
ลง ทะเบียน    |   ล็อกอิน     |   แลกเปลี่ยน     |   Tour    |   ช่วยเหลือ   |   ศูนย์ ความ ปลอดภัย         

Autumn
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 ล็อกอิน

อัตรา PM Exchange
USD, EUR:

USD / EUR  0.872   |
|   EUR / USD  1.1BTC:

USD >> 6375.86   |
|    EUR >> 5655.68GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1178.812   |
|    EUR >> 1049.968


สำรวจความคิดเห็น

Perfect Money:ให้การบริการและสินค้าที่มีคุณภาพ

ตรวจสอบผลปัจจุบัน »


คำถามที่ถูกถามบ่อย

ตัวเลือกการชำระเงินด่วนมีค่าธรรมเนียมเช่นไร?

ค่าบริการนั้นเหมือนเดิม - 0.5% ของจำนวนเงินที่โอน สำหรับบัญชีที่ได้รับการยืนยันและบัญชีพรีเมียม สำหรับบัญชีที่ไม่ได้รับการยืนยัน ค่าธรรมเนียมจะมีมูลค่า 1.99% ของจำนวนเงินที่โอน ค่าธรรมเนียมจะได้รับการหักออกจากยอดคงเหลือของบัญชีผู้ส่งเสมอ

อัตราดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับผู้อ้างอิงสำหรับกิจกรรมของผู้ที่ได้รับการอ้างอิงของเขา/เธอคือเท่าไร?

เราจ่ายในอัตรา 1% ต่อปีโดยคำนวณจากยอดคงเหลือขั้นต่ำรายเดือนในบัญชีของผู้ใช้ที่ได้รับการอ้างอิงแต่ละราย

Read more Q & A »


ประกาศ ตาม กฎหมาย

ปัจจุบัน ยังชีพ แจ้ง ลูกค้า ของ Perfect Money System (ต่อ ไป นี้ เรียก ว่า "System") ที่ พวก เขา เป็น ผู้ ใช้ ใน ระบบ การ ชำระ เงิน อิเล็กทรอนิกส์ ที่ ที่ โอน ของ สกุล เงิน ใน บัญชี SR & I. แต่ ช่วย ใน การ จัดการ เทียบเท่า อิเล็กทรอนิกส์ ของ สกุล เงิน นี้.

ลูกค้า ให้ ความ ยินยอม โดย สมัคร ใจ ใช้ บริการ ข้อมูล ของ ระบบ และ สามารถ แบก ความ รับผิดชอบ ใน การ เริ่ม ต้น ของ หนี้สิน ทาง การเงิน ของ ระบบ ผู้ ใช้ และ ผู้รับ เหมา ของ.

ลิขสิทธิ์
ข้อมูล อยู่ ทั้งหมด บน เว็บไซต์ นี้ ได้ รับ การ คุ้มครอง ตาม กฎหมาย ลิขสิทธิ์. คัด ลอก ใด ๆ หรือ การ เลียน แบบ การนำ ข้อมูล จาก www.perfectmoney.is ห้าม มิ.

เครื่องหมายการค้า
สิทธิ ใน เครื่องหมาย และ รูป แบบ ของ บริษัท Perfect Money จดทะเบียน อย่าง เป็น ทางการ และ อย่าง เป็น SR & I. แต่

  
ทำให้ P2P และ B2B การ ชำระ เงิน Perfect Money 
© 2007-2018 SR & I. All rights reserved. 
พันธมิตร โปรแกรม | Perfect Money API | ประกาศ ตาม กฎหมาย | นโยบาย ความ เป็น ส่วนตัว | เงื่อนไข การ ใช้ งาน | AML
 
Site Map